Ορθοδοντική

Δόντια με σιδεράκια - Photo by cottonbro from Pexels

H ορθοδοντική ασχολείται με την αντιμετώπιση των ανωμαλιών οδοντικής & σκελετικής αιτιολογίας. Μέσω της ορθοδοντικής γίνεται αποκατάσταση λειτουργικών και αισθητικών προβλημάτων της σύγκλεισης του κρανιοπροσωπικού συστήματος.

Η έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντική για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σύγκλεισης, καθώς αυτά επιφέρουν δυσκολίες στη μασητική και στην αναπνευστική λειτουργία. Στο πολυοδοντιατρείο μας παρέχεται εξειδικευμένη αντιμετώπιση ώστε να διατηρείτε υγιή στοματική λειτουργία αλλά και ένα όμορφο χαμόγελο, μικροί και μεγάλοι!

Πως λειτουργεί η Ορθοδοντική

Με βάση το πρόβλημα του εκάστοτε ασθενή, επιλέγεται η κατάλληλη ορθοδοντική προσέγγιση. Η κάθε προσέγγιση αποτελείται από διαφορετικούς τύπους συσκευών, αφαιρούμενοι ή σταθεροί, οι οποίο χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση δοντιών, την αναβάθμιση μυών καθώς και την επίδραση ανάπτυξης των γνάθων.

Κεφαλομετρική ακτινογραφία και 3D modeling

Αποτελείται από τον συνδυασμό κλινικής εξέτασης και συμπληρωματικών διαγνωστικών – απεικονιστικών εξετάσεων και μετρήσεων. Όλος ο διαγνωστικός φάκελος του ασθενή διατηρείται στο αρχείο στη SmileZone, για τον έλεγχο και την εξέλιξη της θεραπείας του ασθενή.

Κατάλληλη ηλικία έναρξης

Η ορθοδοντική θεραπεία μπορεί να ξεκινήσει ανεξάρτητα με την ηλικία του ασθενή. Βασική προϋπόθεση είναι να είναι υγιείς οι στηρικτικοί ιστοί των δοντιών.

Ανήλικοι και Ορθοδοντική

Στην κατηγορία αυτή συχνά έχουμε τη δυνατότητα να προλάβουμε εκδηλώσεις μελλοντικών βλαβών και ανωμαλιών μέσω της Προληπτικής Ορθοδοντικής. Ουσιαστικά όσο νωρίτερα αξιολογηθεί το περιστατικό τόσο καλύτερα μπορούμε να ανταποκριθούμε στην έκταση και την ένταση του προβλήματος αλλά και στον χρόνο αποκατάστασης αυτού. Πλεονέκτημα της Προληπτικής Ορθοδοντικής είναι ότι προλαμβάνει ανωμαλίες σύγκλεισης, των οποίων η αποκατάσταση σε μεγαλύτερη ηλικία θα απαιτούσε πολυπλοκότερες αντιμετωπίσεις ή και εξαγωγές μόνιμων δοντιών. Η Επανορθωτική Ορθοδοντική επίσης, επιτυγχάνει αποκατάσταση εκδηλωμένων ορθοδοντικών ανωμαλιών. Ανάλογα με την έκταση του προβλήματος τοποθετούνται συνδυασμοί ορθοδοντικών μηχανισμών ώστε ο ολοκληρωμένος μόνιμος φραγμός, συνήθως στην ηλικία των 11-13 χρόνων, να αποκτήσει την ιδανική διάταξη των οδοντικών τόξων.

Ενήλικες και Ορθοδοντική

Συνήθως αφορά κυρίως αισθητικούς λόγους. Επίσης, αποκαθιστά ανωμαλίες που για κάποιο λόγο είτε δεν αντιμετωπίστηκαν σε μικρότερη ηλικία, είτε αποκαταστάθηκαν, αλλά με την πάροδο του χρόνου το αποτέλεσμα υποτροπίασε και χρειάζεται νέα παρέμβαση για την πλήρη επαναφορά του. Επιπλέον, μπορεί να απαιτείται γναθοχειρουργική επέμβαση (για αισθητικούς λόγους ή κατόπιν ατυχήματος) και έπειτα αποκατάσταση οδοντικών φραγμάτων μέσω ορθοδοντικής. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η συνεργασία πολλών ειδικοτήτων για την επίτευξη καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, κάτι που εμείς έχουμε ήδη φροντίσει για εσάς, αφού στο χώρο μας βρίσκονται όλες οι ειδικότητες και συνεργάζονται μεταξύ τους για την ικανοποίηση των δικών σας αναγκών αλλά και για ένα μεγάλο και δυνατό χαμόγελο σας!

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε?